kasyno vpn zmiana ip

Poker pięciokartowy dobierany

A oto i jak wygląda Poker pięciokartowy dobierany.
Przed rozdaniem kart do puli trzeba wpłacić pewną ustaloną kwotę, każdy wpłaca tyle samo. Po stworzeniu puli rozdaje się karty.

ETAP I w grze Poker pięciokartowy dobierany
Zaczynamy od gracza siedzącego po lewo od rozdającego. Żeby rozpocząć grę któryś z graczy musi mieć odpowiednie karty (zazwyczaj jest to para dam, ale można to przed grą ustalić).
Więc gracz siedzący po lewo od rozdającego ma do wyboru:
. POSTAWIĆ żetony (lub pieniądze). Oznacza to, że gracz ten otwiera grę.
(ma parę dam)
. CZEKAĆ. Pozostaje on w rozgrywce i nadal może wejść do gry o ile ktoś otworzy grę. (nie mam pary dam, albo nie chce zacząć gry)
Gdy ktoś już otworzył, następny gracz może:
. WEJSĆ do gry. Czyli wyrównać kwotę otwarcia przez pierwszego gracza.
. PASOWAĆ. Czyli zrezygnować z dalszej gry, należy odłożyć karty
. PRZEBIĆ. Czyli włożyć do puli to co dał otwierający plus swoje przebicie.
Przykład przebicia: Gracz 1 dał 10 zł, aby przebić Gracz 2 musi dać tyle ile dał Gracz 1, czyli 10 zł i tyle ile przebija, np 20 zł.
Gracz 2 łącznie dał 30 zł, Gracz 1 jeśli chce grać dalej musi dołożyć 20 zł. Oczywiście gracz 1 może również przebić.
Przebijać możemy dotąd, aż wszyscy gracze wniosą po tyle samo do puli.
Gdy wszyscy juz sprawdzili, czyli każdy dał tyle samo do puli, kończy się przebijanie. Nikt już nie może przebić.
Nie można czekać jeśli ktoś już: otworzył grę, wszedł, albo przebił.
Jeli po zakończeniu pierwszej rundy wszyscy czekali, czyli nikt nie otworzył gry, rozdanie uważa się za nieważne, ale rozgrywka toczy się dalej. Ponownie rozdaje się karty i ponownie wszyscy wpłacają do puli ustaloną kwotę. Gra toczy się o podwójną pulę.
I Etap gry kończy się w chwili, gdy wszyscy uczestnicy pozostający w grze wpłacili do puli tę samą kwotę.
W przypadku, gdy otwierający lub przebijający nie zostanie sprawdzony (czyli, albo nikt nie wejdzie do gry, albo po przebiciu przez jednego gracza wszyscy spasują) zabiera on pule.

ETAP II w grze Poker pięciokartowy dobierany
Ten etap rozpoczyna się od wymiany kart, wymianę kart rozpoczyna gracz siedzący po lewo od rozdającego. Maksymalnie można wymienić 4 karty, możliwe jest również nie wymienianie żadnej karty.
Tylko jeden z graczy w danej rozgrywce może wymienić 4 karty.
Gdy jaki gracz zażąda czterech kart, rozdający daje mu początkowo 3, ostatnią otrzyma wówczas, gdy wszyscy dostaną swoje nowe karty. W przypadku, kiedy to sam rozdający wymienia cztery karty, bierze on trzy, „spala” następną (tzn. pomija ją) i bierze kolejną. A sama procedura odnosi się oczywiście również do ostatniego gracza, który ma być obsłużony, o ile rozdający nie wszedł do rozgrywki.
Po zakończeniu rozdawania kart przechodzimy do przebitek drugiej tury. Biorą w nich udział tylko ci gracze, którzy wyszli z pierwszego etapu.
Zakłady odbywają się w ten sam sposób, co w pierwszym etapie. Również czekanie jest tu dopuszczalne.
Jeśli po zakończeniu wymiany kart wszyscy czekali, rozdanie uważa się za nieważne, ale rozgrywka toczy się dalej. Ponownie rozdaje się karty i ponownie wszyscy wpłacają do puli ustaloną kwotę. Gra toczy się o podwójną pulę.
Rozgrywka ma dwa możliwe wyjścia.
Albo przebitka nie została podtrzymana przez żadnego gracza; ten kto ją zrobił, bierze wówczas całość zakładów bez konieczności pokazywania swoich kart
Albo też przebitka została wyrównana przez jednego lub kilku graczy (mówiących „Sprawdzam”, co oznacza, że płacą za to, żeby przebijający pokazał im swoje karty), co zobowiązuje tego, kto jej dokonał, do wyłożenia swoich pięciu kart. Wykładając je, mówią na głos swoją kombinacje. Gracze, którzy wyrównali mają wówczas dwie możliwości:
. ich karty są słabsze, porzucają licytacje nie pokazując swoich kart.
. ich karty są silniejsze, pokazują je mówiąc na głos ich wysokość.
Tutaj kończy się druga faza rozgrywki o pule i w konsekwencji sama rozgrywka.

Uwagi do gry Poker pięciokartowy dobierany:
Gracz nie może powiedzieć Sprawdzam w stosunku do innego gracza, o ile nie wniósł stawki o tej samej co on wysokości.
Jeśli trzech graczy (lub więcej) pozostaje przy grze i jeden z nich płaci, aby sprawdzić poprzedniego, następny nie jest zobowiązany do przyjęcia sprawdzenia; może on nawet przebić wyżej, jeśli ma na to ochotę.
kasyno hazardowe

Komentarze są zamknięte.